Medi Ambient

Quan parlem de medi ambient ens referim a tots aquells factors físics, químics i biològics externs amb els que interactuem els éssers humans durant les nostres vides.

Medi ambient també són els factors naturals, socials i culturals que ens envolten en un determinat moment. És a dir, no es tracta només de l’espai que habitem. El nostre medi també està format pels éssers vius, l’aigua, el sòl, l’aire i les relacions entre tots aquests elements, ja que tots ells tenen una influència en la qualitat de les nostres vides.

Electra Caldense Holding comprèn la importància de tots aquests elements i fa de la seva conservació una prioritat. El medi ambient no només afecta les persones que hi viuen, sinó que també és crucial per a les generacions futures que ho gaudiran.

Per tant, és de vital importància innovar tan pel que fa a la cura com a la conservació del medi ambient i del planeta, que és la nostra llar.

Innovació

Una de les maneres més eficients de cuidar del medi ambient és fomentar l’ús de les energies renovables. Per aquesta raó, Electra Caldense Holding, ofereix la possibilitat d’usar energies netes com la biomassa, l’energia solar tèrmica i fotovoltaica, l’eòlica i aerotèrmica, la geotèrmica i la hidroelèctrica.

Per treure el màxim profit a les energies renovables, s’instal·len i es gestionen les xarxes i les instal·lacions necessàries per a l’obtenció d’aquests tipus d’energia. Fer-ho de manera eficient i ràpida és molt important perquè aquestes fonts d’energia siguin el motor que mogui el nostre futur.

La gestió forestal també és una activitat clau. La companyia aposta per l’ús d’energies renovables, com la biomassa, però és conscient que una gestió forestal adequada és la garantia que aquesta energia neta segueixi sent viable i eficient.

Per aquesta raó, l’empresa ofereix els seus serveis a administracions, agents forestals i propietaris de boscos que desitgin fer créixer el valor mediambiental de les seves àrees forestals.

Una altra innovació en el camp de la conservació del medi ambient és l’Assessor Energètic que Electra Caldense Energia posa a la disposició dels seus abonats. Aquest servei permet reduir el consum energètic per estalviar en la factura de la llum i llevar pressió al medi ambient en què vivim.

I no hem d’oblidar que tots els clients, també a través d’Electra Caldense Energia, poden rebre la seva factura en línia, reduint així el consum de paper i la consegüent desforestació.